Reklama sektorowa

Reklama sektorowaReklama sektorowa wyróżnia się tym, że użyte w niej formy przekazu oraz środki, za pomocą których jest upowszechniana są ściśle dopasowane do konkretnych odbiorców. Można tu wyróżnić reklamę przemysłową, finansową oraz rekrutacyjną.

Zadanie specjalistów polega na tym, by w każdej z nich zastosować najbardziej odpowiednie środki przekazu. Jak się okazuje, każda forma reklamy sektorowej wymaga odpowiedniego przygotowania i specjalistycznej wiedzy od swych twórców.

Reklama przemysłowa

Pierwszym typem reklamy sektorowej jest reklama przemysłowa. Jej głównymi odbiorcami są producenci, którym oferuje się takie produkty, jak maszyny, narzędzia czy materiały wykorzystywane w dalszej produkcji. Reklama przemysłowa pojawia się zazwyczaj w branżowej prasie oraz w literaturze specjalistycznej. Można się z nią spotkać również podczas wystaw i konferencji branżowych. Dlaczego stworzenie reklamy przemysłowej jest tak trudnym zadaniem? Wynika to z jej specyfiki. Odbiorca musi zwrócić uwagę na reklamę, która - aby ten cel osiągnąć - musi być interesująca. Ważniejsza jest jednak jej treść, w której podstawowe znaczenie ma rzetelna i szczegółowa informacja.

Reklama finansowa

Inną formą reklamy sektorowej jest reklama finansowa. Z takiej reklamy korzystają firmy świadczące usługi finansowe, banki, kasy oszczędnościowe oraz agencje inwestycyjne. Ponieważ grono klientów jest tu dość szerokie i zróżnicowane, nie ma tu mowy o jednym skutecznym przepisie na dobrą reklamę. Duże banki, których oferta jest zróżnicowana, mogą swe produkty finansowe oferować za pomocą ogólnokrajowych środków przekazu, aby w ten sposób przyciągnąć i inwestorów, i kredytobiorców. Agencje i firmy zajmujące się inwestycjami zazwyczaj starają się dotrzeć do grona tych osób, które najbardziej mogą się zainteresować tego typu usługami. Ich ogłoszenia reklamowe zazwyczaj ukazują się w specjalistycznej prasie o tematyce gospodarczej.

Reklama rekrutacyjna

Jeszcze innym typem reklamy sektorowej jest reklama rekrutacyjna. Jej cel jest prosty: pozyskanie nowych pracowników dla konkretnej firmy lub instytucji, np. dla policji lub sił zbrojnych. Takie reklamy najczęściej spotkać można w prasie branżowej, gdyż dzięki temu reklamodawca może zwiększyć szansę na znalezienie dobrze przygotowanych do danej pracy osób.