Firmafon

Globalizacja: szansa czy zagrożenie?

GlobalizacjaGlobalizacja oznacza wzrost wzajemnych powiązań, połączeń oraz oddziaływań w różnych rodzajach życia społeczeństw. Proces ten to upowszechnienie i ujednolicenie się pewnych zjawisk i procesów w skali światowej, a za jego początki przyjmuje się lata 90-te XIX wieku, co jest związane z intensywnym rozwojem kapitalizmu w którym to kapitał nie trafiał na ograniczenia, więc można było inwestować na całym świecie.

Więcej…

   

Reklama sektorowa

Reklama sektorowaReklama sektorowa wyróżnia się tym, że użyte w niej formy przekazu oraz środki, za pomocą których jest upowszechniana są ściśle dopasowane do konkretnych odbiorców. Można tu wyróżnić reklamę przemysłową, finansową oraz rekrutacyjną.

Więcej…

   

Logika biznesowa

Logika biznesowaLogika biznesowa to inaczej algorytmy biznesowe. Polega na wdrażaniu procesów stosowanych w firmie w zakresie oprogramowania wspierającego działanie firmy lub zarządzania nią.

Więcej…