Globalizacja: szansa czy zagrożenie?

GlobalizacjaGlobalizacja oznacza wzrost wzajemnych powiązań, połączeń oraz oddziaływań w różnych rodzajach życia społeczeństw. Proces ten to upowszechnienie i ujednolicenie się pewnych zjawisk i procesów w skali światowej, a za jego początki przyjmuje się lata 90-te XIX wieku, co jest związane z intensywnym rozwojem kapitalizmu w którym to kapitał nie trafiał na ograniczenia, więc można było inwestować na całym świecie.

Podczas globalizacji na znaczeniu nabierają korporacje ponad oraz międzynarodowe, a określenie państwa narodowego zaczyna zanikać. Szansą jakie niesie za sobą globalizacja jest redukcja barier celnych przez co małe i średnie państwa, które mają bardzo ograniczone rynki wewnętrzne, mogą nastawić się na politykę proeksportową i w ten sposób szybko zwiększyć swój wzrost gospodarczy.

Globalizacja pozwala na wzrost zamożności społeczeństw dzięki rozwojowi nowych technologi, możliwość dywersyfikacji handlu oraz wzrost inwestycji zagranicznych. Pośrednią korzyścią tego procesu jest ogromna konkurencja na rynku światowym która hamuje wzrost cen mimo konieczności stosowania przez korporacje dużych nakładów na inwestycje w nowoczesne technologie. Ludność, zwłaszcza uboga, zyskuje na globalizacji możliwość rozwoju dzięki przepływowi wiedzy i pracy z gospodarek wysoko rozwiniętych do państw rozwijających się. Globalizacja jest głównie szansą dla państw, które prowadzą przejrzystą politykę monetarną, niskie podatki oraz nie ingerują w dużym stopniu w mechanizm rynkowy.

Jednak cały proces globalizacji nie jest tak kolorowy i niesie ze sobą wiele zagrożeń. Jednym z największych jest wpływ kryzysów występujących w poszczególnych państwach na światową sytuację ekonomiczną. Przez to, iż rynki są od siebie tak bardzo zależne i głęboko powiązane, różnego rodzaju regionalne wstrząsy gospodarcze, kryzysy i recesje oddziałują na gospodarkę międzynarodową znacznie mocniej niż miało to miejsce wcześniej. Kolejne zagrożenie związane jest z sytuacją społeczną, gdyż potężna konkurencja oraz niestabilny poziom produkcji zmusza przedsiębiorstwa do redukcji kosztów w tym zwolnień, co przekłada się na wzrost realnego bezrobocia. Natomiast przenoszenie produkcji tam, gdzie siła robocza jest najtańsza powoduje nadmierne wykorzystywanie pracowników, którzy pozbawieni są wszelkich praw, a warunki ich pracy są przerażające.

Globalizacja jest to również zagrożeniem dla kultury gdyż, zatraca się w ludziach oraz społeczeństwach tożsamość kulturowa, a w jej miejsce wchodzą ujednolicone zachowania niszczące indywidualność poszczególnych regionów. Uważam zatem, że globalizacja jest ogromną szansą dla gospodarki, jednak nie należy w ciemno wpadać w entuzjazm globalistyczny, lecz bacznie przyglądać się i analizować jej wpływ, aby wykorzystać go w sposób jak najbardziej pozytywny.

Źródła: