Firmafon

Globalizacja: szansa czy zagrożenie?

GlobalizacjaGlobalizacja oznacza wzrost wzajemnych powiązań, połączeń oraz oddziaływań w różnych rodzajach życia społeczeństw. Proces ten to upowszechnienie i ujednolicenie się pewnych zjawisk i procesów w skali światowej, a za jego początki przyjmuje się lata 90-te XIX wieku, co jest związane z intensywnym rozwojem kapitalizmu w którym to kapitał nie trafiał na ograniczenia, więc można było inwestować na całym świecie.

Podczas globalizacji na znaczeniu nabierają korporacje ponad oraz międzynarodowe, a określenie państwa narodowego zaczyna zanikać. Szansą jakie niesie za sobą globalizacja jest redukcja barier celnych przez co małe i średnie państwa, które mają bardzo ograniczone rynki wewnętrzne, mogą nastawić się na politykę proeksportową i w ten sposób szybko zwiększyć swój wzrost gospodarczy.

Więcej…

   

Firmy w sieci

Firmy w sieciRozwój internetu determinuje rozwój reklamy internetowej. Tradycyjne środki reklamy przestały przyciągać już uwagę internautów a twórcy e-reklamy stają na głowie aby ich dzieło było zauważalne i przyczyniało się do zwiększenia zysków.

Środki przeznaczane na reklamę w internecie i uprawianie tak zwanego e-marketingu w stosunku do zeszłego roku wzrosły o prawie 60%. Zmieniają się również ramy i kształt takiej reklamy. To już nie tylko linki sponsorowane w przeglądarkach internetowych.

Więcej…